Αρχική / Νέα / «Ετήσια έκθεση παραπόνων χρηστών υπό καθεστώς Ειδικής άδειας έτους 2018»