Αρχική / Η Εταιρία / Σύστημα Ποιότητας

Σύστημα Ποιότητας

quality

tuvH SPEEDEX ανέπτυξε, πρώτη μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου ταχυμεταφορών, ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Τον Ιούλιο του 2001 απέκτησε επίσημα πιστοποιητικό ποιότητας το οποίο ανανεώνει συνεχώς μέχρι σήμερα, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008.