Αρχική / Υπηρεσίες / Ασφάλιση Αποστολών

Ασφάλιση αποστολών

Αυτόματη ασφάλιση

Κάθε αποστολή που διακινείται μέσω του δικτύου της SPEEDEX και δεν εντάσσεται στον κατάλογο απαγορευμένων ειδών είναι αυτόματα ασφαλισμένη ως εξής:

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Φάκελοι/Έγγραφα: Κόστος αναπαραγωγής ή αντικατάστασης
απολεσθέντων ή καταστραφέντων
έως 50.00   έως 100 USD
Δέματα: Απώλεια, Μερική ή Ολική καταστροφή περιεχομένου έως 100.00  έως 100 USD

Πρόσθετη υπηρεσία ασφάλισης

Αποστολές εσωτερικού

Ο πελάτης δύναται να ασφαλίσει τις αποστολές εσωτερικού, με κόστος ασφάλισης 0,6% επί της ασφαλιζόμενης αξίας της αποστολής.

Η ασφάλιση περιλαμβάνει πλήρη κάλυψη του περιεχομένου μέχρι ποσού δηλωμένης αξίας 3.000  , για απώλεια, μερική ή ολική καταστροφή, εφόσον τα δέματα είναι συσκευασμένα επαρκώς και με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα.

Αποστολές με δηλωμένη αξία άνω των 3.000  μεταφέρονται και ασφαλίζονται μόνο κατόπιν συνεννόησης και γραπτής έγκρισης με το Τμήμα Ασφαλιστικών Καλύψεων της SPEEDEX.

Αποστολές εξωτερικού

Ο πελάτης δύναται να ασφαλίσει τις αποστολές εξωτερικού, με κόστος ασφάλισης 1% επί της ασφαλιζόμενης αξίας της αποστολής.

Ελάχιστη χρέωση ασφάλισης: 4,50 

Μέγιστη δηλωμένη αξία είναι τα 50.000 USD ανά πακέτο.

Η SPEEDEX A.E. σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει κάλυψη αποθετικής ζημιάς.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ :Η SPEEDEX δεν αναλαμβάνει την διεκπεραίωση και μεταφορά των εξής εγγράφων και αντικειμένων: Χρήματα - Εύθραυστα αντικείμενα μη επαρκώς συσκευασμένα - Ενεργοποιημένες τραπεζικές κάρτες - Κάρτες Χρόνου Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας - Χρυσό σε οποιαδήποτε μορφή - Ωρολόγια Χρυσά - Κοσμήματα - Πολύτιμα μέταλλα - Πολύτιμους λίθους - Αρχαιότητες - Έργα τέχνης - Μη Αναπαραγώγιμα Έγγραφα ή Αντικείμενα - Προσωπική Αλληλογραφία - Αλλοιώσιμα Τρόφιμα - Φάρμακα και λοιπά - Γραμματόσημα - Φυτά - Ναρκωτικά - Εκρηκτικά - Είδη ή μέρη οπλισμού - Ζώα - Πορνογραφικό υλικό και γενικά είδη τα οποία δεν δέχεται για διεκπεραίωση η ΙΑΤΑ. 
Για την μεταφορά και ασφάλιση γούνας, δερμάτινων απαιτείται ιδιαίτερη συνεννόηση.

Η SPEEDEX δεν υποχρεούται να ελέγξει το περιεχόμενο του υπό διακίνηση αντικειμένου και ο Αποστολέας δηλώνει υπεύθυνα ότι η αποστολή δεν περιλαμβάνει κάποιο από τα παραπάνω είδη.