Αρχική / Υπηρεσίες / Ασφάλιση Αποστολών

Ασφάλιση αποστολών

Αυτόματη ασφάλιση

Κάθε αποστολή που διακινείται μέσω του δικτύου της SPEEDEX και δεν εντάσσεται στον κατάλογο απαγορευμένων ειδών είναι αυτόματα ασφαλισμένη ως εξής:

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Φάκελοι/Έγγραφα: Κόστος αναπαραγωγής ή αντικατάστασης
απολεσθέντων ή καταστραφέντων
έως 50.00   έως 100 USD
Δέματα: Απώλεια, Μερική ή Ολική καταστροφή περιεχομένου έως 100.00  έως 100 USD

Πρόσθετη υπηρεσία ασφάλισης

Αποστολές εσωτερικού

Ο πελάτης δύναται να ασφαλίσει τις αποστολές εσωτερικού, με κόστος ασφάλισης 0,6% επί της ασφαλιζόμενης αξίας της αποστολής.

Η ασφάλιση περιλαμβάνει πλήρη κάλυψη του περιεχομένου μέχρι ποσού δηλωμένης αξίας 3.000  , για απώλεια, μερική ή ολική καταστροφή, εφόσον τα δέματα είναι συσκευασμένα επαρκώς και με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα.

Αποστολές με δηλωμένη αξία άνω των 3.000  μεταφέρονται και ασφαλίζονται μόνο κατόπιν συνεννόησης και γραπτής έγκρισης με το Τμήμα Ασφαλιστικών Καλύψεων της SPEEDEX.

Αποστολές εξωτερικού

Ο πελάτης δύναται να ασφαλίσει τις αποστολές εξωτερικού, με κόστος ασφάλισης 1% επί της ασφαλιζόμενης αξίας της αποστολής.

Ελάχιστη χρέωση ασφάλισης: 4,50 

Μέγιστη δηλωμένη αξία είναι τα 50.000 USD ανά πακέτο.

Η SPEEDEX A.E. σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει κάλυψη αποθετικής ζημιάς.

Η «SPEEDEX» δεν αναλαμβάνει την διεκπεραίωση και μεταφορά των παρακάτω εγγράφων και ταχυδρομικών αντικειμένων: 

Χρήματα – Εύθραυστα αντικείμενα μη επαρκώς συσκευασμένα – Ενεργοποιημένες τραπεζικές κάρτες – Κάρτες Χρόνου Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας – Χρυσό σε οποιαδήποτε μορφή – Ωρολόγια Χρυσά – Κοσμήματα – Πολύτιμοι Λίθοι & Μέταλλα – Αρχαιότητες – Έργα Τέχνης – Μη Αναπαραγώγιμα Έγγραφα ή Αντικείμενα (πχ Αλληλογραφία/Φίλμ/Βίντεο Προσωπικής Αξίας, Γραμματόσημα, Λαχεία, Αντίκες) – Αλλοιώσιμα – Τρόφιμα – Φυτά – Ναρκωτικά – Εύφλεκτα, Εκρηκτικά & Ραδιενεργά Υλικά – Βιολογικό Υλικό – Μολυσματικές, Διαβρωτικές & Δηλητηριώδεις Ουσίες – Είδη ή μέρη Οπλισμού – Ζώα – Πορνογραφικό Υλικό και Γενικά Είδη των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται από διεθνείς συμβάσεις ή Οργανισμούς (ΙΑΤΑ, ICAO) ή/και απόδιατάξεις της Κοινοτικής ή/και Εθνικής νομοθεσίας. Για την μεταφορά και ασφάλιση γούνας, δερμάτινων απαιτείται ιδιαίτερη συνεννόηση

Η«SPEEDEX» δεν υποχρεούται να ελέγξει το περιεχόμενο του υπό διακίνηση αντικειμένου και ο Αποστολέας δηλώνει υπεύθυνα ότι η αποστολή δεν περιλαμβάνει κάποιο από τα παραπάνω είδη.

Σε περίπτωση διακίνησης αποστολής, που το περιεχόμενο της εμπίπτει σε κάποιο από τα ανωτέρω μη αποδεκτά/απαγορευμένα είδη, η «SPEEDEX» ουδεμία ευθύνη φέρει και δεν υποχρεούται στην καταβολή αποζημίωσης για οποιαδήποτε αιτία και λόγο (π.χ. απώλεια, ζημιά αποστολής κλπ).